Kullanım Sözleşmesi

1. MühendisBilim’ de hiçbir şekilde bir dine, dile, kültüre, siyasi görüşe, ırka, kişisel görüş ve insan haklarına karşı  hakaret, onur zedeleyici veya argo ifadelere, yorumlara ve paylaşımlara yer verilmez.

2. Yapılan paylaşımlarda, yorumlarda veya ifadelerde her yaş grubundan kişiler düşünülecek, kişiler canlı / cansız varlıklara zarar vermeye, cinsel, ahlak dışı veya zararlı eylemlere sürüklenemez.

3. MühendisBilim’ de hiçbir şekilde maddi / manevi çıkar veya kazanç sağlamak amacıyla reklam, paylaşım veya yoruma kullanılmaz.

4. MühendisBilim sitesinin işleyişini önleyecek, veritabanına veya verilere zarar verecek, güvenlik zaafiyeti oluşturacak dosya yüklemesi veya saldırıda bulunan kişiler, üyelikleri bulunması halinde sonlandırılır ve her türlü zarardan doğacak cezai / hukuki sorumluluğu kabul ederler.

5. Kullanıcı veya ziyaretçi MühendisBilim’ in hizmetlerini kullandığı andan itibaren “Kullanım Sözleşmesi” başlığı altında bulunan tüm hükümleri kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

PAYLAŞ